"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Wstępne podsumowanie naboru wniosków
24.01.2014.
 Informujemy, że w wyniku naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 7-23 stycznia 2014 r. do biura LGD Ziemia Bielska wpłynęły łącznie 33 wnioski, z czego:
Czytaj całość
 
Odbyło się XVIII Walne Zebranie Członków
15.01.2014.
 W dniu 14 stycznia 2014 r. o godzinie 15:00 odbyło się XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, podczas którego przedstawiono sprawozdanie merytoryczne oraz informację finansową z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 i udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, a także dokonano, w związku z upływającą kadencją, wyboru składu organów Stowarzyszenia – Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Omówiono ponadto najbliższe planowane działania LGD. XVIII Walne Zebranie było wyjątkowe, ponieważ stanowiło podsumowanie pięciu lat działalności LGD. W tym dniu odbyło się również szkolenie dla członków Stowarzyszenia, które poprowadził Witold Magryś ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dotyczyło ono mijającego okresu programowego oraz przyszłości LGD (lata 2014-2020).

Czytaj całość
 
Godzina pracy własnej w małych projektach
09.01.2014.

 Dla beneficjentów, którzy składają wnioski w aktualnym naborze z działania Małe projekty obowiązuje nowa równowartość pracy własnej wykonanej w trakcie 1 godziny.

Od 1 stycznia 2014 r. koszt jednej godziny pracy/usług świadczonych nieodpłatnie wynosi 20,96 zł (3521,67: 168 = 20,9623).

Szczegóły: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000089

 

Czytaj całość
 
Bezpłatne konsultacje dla beneficjentów
03.01.2014.

SUPPORTInformujemy, iż beneficjenci, którzy są zainteresowani składaniem wniosków podczas zbliżającego się naboru w ramach działania „Małe projekty” oraz Odnowa i rozwój wsi, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji podczas trwania naboru, tj. od 7 do 23 stycznia 2014 r.

Konsultacje będą świadczone przez firmę:
SUPPORT – WSPRACIE DLA FIRM MACIEJ PŁOSA
tel. 606204025, e-mail: mplosa@op.pl

Czytaj całość
 
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie 7-23 stycznia 2014 r.
12.12.2013.

 Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska ogłasza w dniach 7-23 stycznia 2014 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW 2007-2013 z zakresu:

 

- Małe projekty
- Odnowa i rozwój wsi

Czytaj całość
 
Powstaje baza organizacji pozarządowych
19.12.2013.
 Już wkrótce, w ramach naszej strony internetowej, powstanie baza organizacji pozarządowych (NGO), która będzie skupiać wszystkie organizacje działających na obszarze LGD Ziemia Bielska (gminy: Jaworze, Jasienica, Bestwina, Wilamowice, Kozy, Porąbka, Wilkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic). Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie rozpoznawalności i promocja działań NGO oraz umożliwienie wzajemnego kontaktu pomiędzy samymi organizacjami, a także między NGO a mieszkańcami i różnymi instytucjami. Inicjatywę tę przedstawiliśmy na spotkaniu organizacji pozarządowych, które odbyło się 13 grudnia 2013 r. w Pisarzowicach i spotkała się ona z dużym entuzjazmem uczestników.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 109 - 120 z 121