"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Uwaga beneficjenci!
11.12.2017.
Przypominamy o portalu ARiMR, na którym beneficjenci działań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe.
 
W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotował specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.
 
Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.
 

 
Marka lokalna - koncepcja, wizualizacja i badanie rynku
11.12.2017.
Rozpoczynamy realizację operacji własnej t. Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku. W najbliższym czasie zajmiemy się opracowaniem koncepcji marki, którą zostaną objęte specyficzne produkty i usługi z obszaru LGD. W ramach realizacji projektu planujemy także stworzenie internetowej bazy produktów objętych marką, wydanie ilustrowanego katalogu oraz znakowanie – przygotowanie tablic i naklejek. O postępach projektu, jak również możliwości zgłoszenia swojego produktu do objęcia marką będziemy informowali na naszej stronie internetowej i profilu Facebook.
 
Uwaga, nowe wzory dokumentów
11.12.2017.
 W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej ARiMR.
 
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu grantowego Aktywni Międzypokoleniowi
11.12.2017.
LGD Ziemia Bielska informuje, że w dniu dzisiejszym (11 grudnia 2017 r.) ogłoszony został nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego Aktywni Międzypokoleniowi. Ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajduje się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.   
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie  od 27 grudnia 2017 roku do 09 stycznia 2018 roku, wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Ogłoszenie o naborze wniosków
30.11.2017.
Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym (30 listopada 2017 r.) ogłosiliśmy nabór wniosków w ramach promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.   
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie  od 18 grudnia 2017 roku do 02 stycznia 2018 roku, wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 129