"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Informacja o zgłoszeniach, które wpłyneły w odpowiedzi na ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej
20.08.2017.

  W związku z zamieszczeniem w dniu 19.07.2017 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w ogłoszenia, tj. do dnia 18.08.2017 roku wpłynęło jedno zgłoszenie o zamiarze realizacji w/w operacji. W związku z tym LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 
Konsultacje społeczne dotyczące kryteriów wyboru operacji
20.08.2017.

altW związku z wpłynięciem do biura wniosku dotyczącego propozycji zmian/uszczegółowienia/ustalenia nowych kryteriów wyboru operacji, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 30.08.2017r. do godz. 15.00
Załącznik do pobrania

 
Nowy termin szkolenia z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności
10.08.2017.
Informujemy, że szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności odbędzie się 18 sierpnia 2017 r. (piątek) w godz. 09:30-12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy ul. Modrzewiowa 1360 (Jasienica 1360). Szkolenie poprowadzi p. Marcin Szwej z Referatu autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego w Katowicach. 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 sierpnia (środa). Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona (30 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
UWAGA! Po wypełnieniu formularza system nie wysyła powiadomień a jedynie wyświetla komunikat "Zgłoszenie zostało przyjęte!". Gdy wyczerpie się limit miejsc, system wyświetli komunikat - " Osiągnięto limit miejsc. Zgłoszenie nie zostało przyjęte!". 
 
Informacja o XXXIII posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
09.08.2017.
Informujemy, że XXXIII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywany będzie protest wniesiony przez Wnioskodawcę, odbędzie się 16.08.2017 r. (tj. środa) o godz. 10:00, w biurze 333 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Uwaga! Szkolenie odwołane!
31.07.2017.
Uwaga! Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych dzisiejsze szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności nie odbędzie się. Nowy termin szkolenia zostanie podany wkrótce.
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
26.07.2017.

Powołując się na § 12 Regulaminu Rady LGD Ziemia Bielska oraz pkt. 5 protokołu z XXXI posiedzenia Rady z dnia 12 lipca 2017 r., Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zwołuje XXXII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska w trybie nadzwyczajnym.

XXXII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione przez Wnioskodawców, odbędzie się 27.07.2017 r. (tj. czwartek) o godz. 08:30, w pokoju 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.

 
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
19.07.2017.
LGD Ziemia Bielska informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej. 
 
Termin składania zgłoszeń: od 20.07.2017 r. do 18.08.2017 r. w biurze Stowarzyszenia.
 
Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w zakładce Nabory/Projekty własne

 
Szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności
13.07.2017.
Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zaprasza beneficjentów z obszaru na bezpłatne szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności. Szkolenie odbędzie się 31 lipca (poniedziałek) w godz. 09:00-12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122).
Szkolenie poprowadzi p. Marcin Szwej z Referatu autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego w Katowicach.
 
Rejestracja na szkolenie odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ

 
Rejestracja trwa do 27.07.2017 r. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Informacja o XXXI posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
04.07.2017.
Informujemy, że XXXI posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione przez Wnioskodawców, odbędzie się 12.07.2017 r. (tj. środa) o godz. 08:30, w biurze 333 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi
30.06.2017.
25 czerwca – 27 czerwca LGD Ziemia Bielska wzięło udział w Międzynarodowych Warsztatach nt. ubóstwa i wykluczenia na wsi organizowanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Krakowie przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz międzynarodową organizacją PREPARE (Partnership for Rural Europe).
 
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023
20.06.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Tabeli nr 22 Układ celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć wraz z preferowanymi typami operacji (ss. 46 i 47)
- Tabeli nr 23 Cele LSR, wskaźniki, źródła danych , sposoby pomiaru (ss. 52-54)
- Tabeli nr 27 Wykaz operacji własnych LGD zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2021 (ss. 62 i 63)
- Rozdziału V.6 Podstawowe zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR (s. 63)
- Załącznika nr 3 Plan działania (s. 74)
- Tabeli nr 31 Plan komunikacji – wersja tabelaryczna (s. 79)
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 27.06.2017r. do godz. 15.00
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 16 - 30 z 123