"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023
20.06.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Tabeli nr 22 Układ celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć wraz z preferowanymi typami operacji (ss. 46 i 47)
- Tabeli nr 23 Cele LSR, wskaźniki, źródła danych , sposoby pomiaru (ss. 52-54)
- Tabeli nr 27 Wykaz operacji własnych LGD zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2021 (ss. 62 i 63)
- Rozdziału V.6 Podstawowe zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR (s. 63)
- Załącznika nr 3 Plan działania (s. 74)
- Tabeli nr 31 Plan komunikacji – wersja tabelaryczna (s. 79)
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 27.06.2017r. do godz. 15.00
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
20.06.2017.
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXVII Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122), o godzinie 16:00. Porządek obrad do pobrania.
 
Nabór wniosków w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej
12.06.2017.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w nowej spółdzielni socjalnej odbędzie się w terminie: 20.06.2017 - 03.07.2017. O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych lub osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych.

 
Osoby zainteresowane konsultacją przygotowywanych wniosków zapraszamy do kontaktu z OWES:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości: tel. 33 496 02 44
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki: tel. 693 887 115
Urząd Miasta Bielsko-Biała: tel. 33 497 07 90
 
 
Spotkanie ws. warunków i rozwoju obszarów wiejskich
09.06.2017.
 08 czerwca LGD Ziemia Bielska wzięła udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Ryszardem Zarudzkim. Podczas spotkania przedyskutowano kwestie związane z kierunkami rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla obszarów wiejskich. Uczestnicy spotkania mieli także okazję przedyskutować doświadczenia płynące z wdrażania Strategii RLKS.
 
Konkurs 7.1.3. poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
29.05.2017.
28 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs w ramach Podziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z warunkami ww. konkursu przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych objętych Lokalną Strategia Rozwoju i realizujących założenia i cele danej Strategii. Zapraszamy osoby / instytucje zainteresowane składaniem wniosków w ww. konkursie do kontaktu z biurem LGD Ziemia Bielska.
 
Informacja o XXX posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
26.05.2017.
Informujemy, że XXX posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione przez Wnioskodawców, odbędzie się 06.06.2017 r. (tj. wtorek) o godz. 08:00, w biurze 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
08.05.2017.
Informujemy, że XXIX posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione w ramach naborów 1-14/2017, odbędzie się 15.05.2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 08:00, w sali 333 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Wyniki oceny złożonych wniosków
28.04.2017.
W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1-14/2017 prowadzonych w dniach 22.02-14.03.2017 r. publikujemy wyniki oceny złożonych wniosków. Listy operacji wybranych i niewybranych oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR dla poszczególnych naborów znajdują się w zakładce Wyniki naborów. Protokoły z posiedzeń Rady LGD Ziemia Bielska, podczas których oceniane były wnioski, zostały zamieszczone w zakładce Protokoły.
 
Wyniki oceny operacji własnej
27.04.2017.
LGD Ziemia Bielska informuje o zakończeniu oceny operacji własnej  pn. Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku. Wyniki oceny znajdują się w zakładce Projekty własne. Protokół z XVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego oceniana była operacja, znajduje się w zakładce Protokoły.
 
Informacja o posiedzeniach Rady LGD Ziemia Bielska
21.04.2017.
 Informujemy, że ze względów organizacyjnych, decyzją Rady LGD Ziemia Bielska, XXVIII posiedzenie Rady, dotyczące podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dla wniosków złożonych w naborach 1-14/2017, zostało przeniesione na dzień 25.04.2017 r. (tj. wtorek), na godz. 9:00, w biurze 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40.
Czytaj całość
 
14.04.2017.
 
Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia radości, samych słonecznych dni oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.


Zarząd, Rada i pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska. 
 
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 16 - 30 z 113