"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Informacja o XXX posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
26.05.2017.
Informujemy, że XXX posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione przez Wnioskodawców, odbędzie się 06.06.2017 r. (tj. wtorek) o godz. 08:00, w biurze 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
08.05.2017.
Informujemy, że XXIX posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione w ramach naborów 1-14/2017, odbędzie się 15.05.2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 08:00, w sali 333 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Wyniki oceny złożonych wniosków
28.04.2017.
W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1-14/2017 prowadzonych w dniach 22.02-14.03.2017 r. publikujemy wyniki oceny złożonych wniosków. Listy operacji wybranych i niewybranych oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR dla poszczególnych naborów znajdują się w zakładce Wyniki naborów. Protokoły z posiedzeń Rady LGD Ziemia Bielska, podczas których oceniane były wnioski, zostały zamieszczone w zakładce Protokoły.
 
Wyniki oceny operacji własnej
27.04.2017.
LGD Ziemia Bielska informuje o zakończeniu oceny operacji własnej  pn. Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku. Wyniki oceny znajdują się w zakładce Projekty własne. Protokół z XVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego oceniana była operacja, znajduje się w zakładce Protokoły.
 
Informacja o posiedzeniach Rady LGD Ziemia Bielska
21.04.2017.
 Informujemy, że ze względów organizacyjnych, decyzją Rady LGD Ziemia Bielska, XXVIII posiedzenie Rady, dotyczące podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dla wniosków złożonych w naborach 1-14/2017, zostało przeniesione na dzień 25.04.2017 r. (tj. wtorek), na godz. 9:00, w biurze 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40.
Czytaj całość
 
14.04.2017.
 
Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia radości, samych słonecznych dni oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.


Zarząd, Rada i pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska. 
 
 
 
Informacja o posiedzeniach Rady LGD Ziemia Bielska
13.04.2017.
 Zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, publikujemy informację o terminie, miejscu i porządku XXVII i XXVIII posiedzenia Rady LGD.
 
 
 
Zakończenie naborów wniosków
21.03.2017.

14 marca br. zakończyliśmy nabory wniosków w ramach podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 

W sumie do biura LGD Ziemia Bielska spłynęło 70 wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski przejdą teraz czterostopniową ocenę a jej wyniki zostaną przekazane Wnioskodawcom do końca kwietnia 2017 r.

 
Portal ogłoszeń konkurencyjnego trybu wyboru oferentów ARiMR
21.03.2017.

Od 18 marca 2017 r. na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniono specjalny portal (link do portalu dostępny jest tutaj), na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Obowiązkowi temu podlegają:

 

 

1. Wnioskodawcy/Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
 
2. Wnioskodawcy/Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo -finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.
 
Informacja o posiedzeniach Rady LGD Ziemia Bielska
17.03.2017.
Zgodnie z  § 14 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, publikujemy informację o terminach, miejscu i porządku posiedzeń Rady - dokument do pobrania.
 
Operacja własna - brak zgłoszeń zamiaru realizacji
13.03.2017.
W związku z umieszczeniem w dniu 08.02.2017 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn.: "Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku", LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 10.03.2017 roku, żaden podmiot inny niż LGD,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 45 z 123