"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Zapraszamy na szkolenia przed wiosennymi naborami wniosków
18.01.2017.

 Mieszkasz lub prowadzisz działalność na obszarze gmin Ziemi Bielskiej i chcesz skorzystać z dotacji? Weź udział w naszych bezpłatnych szkoleniach i skorzystaj z jednego z kilkunastu wiosennych naborów wniosków.

Szkolenia, prowadzone przez p. Marzenę Cieślak, eksperta ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała (sala 122).

Aby zarejestrować się na szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny poniżej:

 

31.01.17 r. podejmowanie działalności gospodarczej - program, formularz rejestracyjny.

 

01.02.17 r. rozwijanie działalności gospodarczej; wspieranie współpracy między przedsiębiorcami z branży turystycznej - program, formularz rejestracyjny.   

 

02.02.17 r. zachowanie dziedzictwa lokalnego; wzmacnianie kapitału społecznego - program, formularz rejestracyjny.

 

Na zgłoszenia czekamy do 27 stycznia - ilość miejsc jest ograniczona do 50 osób na jedno szkolenie. 

 
Planowane nabory wniosków
18.01.2017.

 Jesienne nabory wniosków już za nami, czas więc na kolejne konkursy, które planujemy już na przełomie lutego i marca. Tym razem oprócz naborów wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej czy zachowanie dziedzictwa lokalnego ogłosimy nowe zakresy wsparcia tj. wspieranie współpracy przedsiębiorców z branży turystycznej oraz wzmacnianie kapitału społecznego - szczegóły w zakładce Preferowane typy operacji.

Nabory wniosków poprzedzone będą kompleksowymi szkoleniami z przygotowania dokumentacji konkursowej organizowanymi w dniach 31 stycznia, 1 i 2 lutego. Rejestracja na te bezpłatne szkolenia rozpocznie się wkrótce. 

 
Zapraszamy na XXVI Walne Zebranie Członków
10.01.2017.
W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy na XXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, które odbędzie się 13 stycznia 2017 r. (piątek) o godzinie 14:00 na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w sali 122 (I piętro).
 
Wynik konsultacji dotyczących planowanych zmian w kryteriach wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska.
06.01.2017.
 Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach. Państwa wkład został odzwierciedlony w poprawionej wersji kryteriów podlegających zmianie. Wersja ta zostanie poddana pod głosowanie podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków LGD Ziemia Bielska 13 stycznia 2017 roku.
Plik z kryteriami do pobrania
(Kolorem czerwonym zaznaczono pierwotne zmiany, natomiast niebieskim te wynikłe z konsultacji.)
 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów w ramach Osi priorytetowej X
03.01.2017.
Uprzejmie informujemy, że Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje w dniu 5 stycznia br. (czwartek) w Katowicach (ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa, godz. 9.00-13.00) spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów w ramach Osi priorytetowej X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT oraz Poddziałanie 10.3.5. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023
03.01.2017.
 W nawiązaniu do proponowanych zmian w kryteriach wyboru operacji, konieczna jest również aktualizacja naszej Strategii. Aktualizacja dotyczy rozdziału „VI. 2. Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami.” (s. 61).
Planowane zmiany dotyczą także korekty oczywistych omyłek w rozdziałach V. 9. „Stan  docelowy wskaźnika oraz wyjaśnienie dotyczące sposobu jego ustalenia” – tabela nr 23 (ss. 49-50, 53) i „VI. 4. Informacja o realizacji projektów grantowych i/lub operacji własnych” – tabela nr 27 (ss.62 i 63).
Poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 10.01.2017r. do godz. 15.00.
 
Konsultacje społeczne dot. kryteriów wyboru operacji
30.12.2016.

 W związku z wpłynięciem do biura wniosku dotyczącego propozycji zmiany/uszczegółowienia kryteriów wyboru operacji, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.


Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do  06.01.2017r. do godz. 15.00.

Dokument z propozycją zmiany kryteriów wyboru operacji.  

 
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
30.12.2016.
 Działając w oparciu o Procedury rekrutacji pracowników na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, informujemy, iż w wyniku zakończenia rekrutacji, na stanowisko specjalisty ds. administracji i konkursów został zatrudniony Pan Sławomir Filapek zamieszkały w Międzyrzeczu Górnym.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacji, stwierdzono iż wyżej wymieniona osoba spełnia wymagania oczekiwane od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administracji i konkursów, jak również cech i predyspozycji osobowościowych.
 
23.12.2016.
 
XIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
21.12.2016.
Informujemy, że XIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione w ramach naborów 1-11/2016, odbędzie się 29.12.2016 r. o godz. 10:30.  Aktualny porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Wyniki naborów wniosków 1-11/2016
16.12.2016.
W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1-11/2016 prowadzonych w dniach 13-26.10.2016 r. publikujemy wyniki oceny złożonych wniosków. Listy operacji wybranych i niewybranych oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR dla poszczególnych naborów znajdują się w zakładce Wyniki naborów. Protokoły z posiedzeń Rady LGD Ziemia Bielska, podczas których oceniane były wnioski, zostały zamieszczone w zakładce Protokoły.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 45 z 102