"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - brakujący załącznik do Wniosku
13.10.2016.

 Uwaga Wnioskodawcy - informujemy, że załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (zał. nr 10 - podejmowanie działalności gospodarczej, zał. nr 9 - dla pozostałych wnioskodawców)

 

jest do pobrania TUTAJ.  

 
Ważne informacje dla Wnioskodawców
12.10.2016.

 Już dzisiaj, 13 października 2016 r. rozpoczynamy nabory wniosków. Przedstawiamy kilka informacji przydatnych przed złożeniem wniosku:

 

1. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku pt. "Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki".

 

2. Każdy wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Do każdego egzemplarza należy dołączyć płytę CD/DVD (podpisaną co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub nazwą wniosku), która powinna zawierać wniosek i wszystkie załączniki (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx, natomiast załączniki w formacie .pdf. Wnioskodawca może także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

 

3. Zalecamy aby każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami przygotowany był w skoroszycie.

 

4.  Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.

 

5. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel. 

 
Nabory wniosków 13-26 października 2016 r.
28.09.2016.
Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym (28 września 2016 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej na łączną pulę 7 mln złotych. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie 13-26 października, wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
 
Przydatne materiały dla Wnioskodawców
28.09.2016.

 Przekazujemy dokument z przykładowym sposobem wyliczenia poziomu dofinansowania, dokument przydatny do opracowania biznesplanu oraz arkusz kalkulacyjny do wyliczania wskaźnika NPV.

Te i inne przydatne materiały znajdują się także w zakładce Do pobrania.  

 
Pytania i odpowiedzi
28.09.2016.

 Zachęcamy do zapoznania się z pismem z wyjaśnieniami przesłanym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczymy, że załączony dokument wyjaśni część z Państwa wątpliwości.

Wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

 
Nabór wniosków w ramach RPO WSL
28.09.2016.
 Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA: Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych– wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Wnioskodawcy planujący ubiegać się o dofinansowanie w ramach powyższego naboru są zobligowani do wystąpienia do LGD z prośbą o wydanie opinii zgodności ich projektu z LSR.
 
Pytania i odpowiedzi - środki transportu
27.09.2016.
Przekazujemy informacje pozyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie kwalifikowalności wydatków (środków transportu).
 
Bezpłatne warsztaty - przygotowanie biznesplanu
26.09.2016.

 Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Wnioskodawców na bezpłatne warsztaty z przygotowania biznesplanu. Warsztaty odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, w sali 122. Warsztaty rozpoczną się o godz. 15.30 i będą trwały ok. dwie godziny. W celu rejestracji należy wypełnić jeden z poniższych formularzy. Z uwagi na duże zainteresowanie, warsztaty dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przewidzieliśmy w dwóch terminach.

30.09.2016 r. Warsztaty dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (I termin)

05.10.2016 r. Warsztaty dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  (II termin) 

07.10.2016 r. Warsztaty dla Wnioskodawców w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

 

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób na jedne warsztaty. 

 
Uwaga!
21.09.2016.
 W dniach 21-23 września oraz 26 września bierzemy udział w szkoleniu z zakresu przygotowania wniosków projektowych i przeprowadzania naborów. Będziemy do Państwa dyspozycji od wtorku 27 września, w sprawach pilnych prosimy o wysłanie wiadomości na adres biuro@ziemiabielska.pl lub kontakt pod numerem telefonu: 607636691. Dziękujemy!
 
Wyłoniliśmy laureatów!
20.09.2016.
 Z przyjemnością informujemy, że wyłoniliśmy laureatów krzyżówki o LGD Ziemia Bielska.
 
I nagroda (bon do MediaMarkt o wartości 300 zł) - Pan Fryderyk Kuźnik 
II nagroda (bon do MediaMarkt o wartości 200 zł) - Pan Arkadiusz Łukasik
III nagroda (bon do MediaMarkt o wartości 100 zł) - Pani Anna Jurzak-Pszciuk
 
Zapraszamy do odbioru nagrody (z dowodem osobistym) w dniach 27.09-30.09.2016 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku- Białej, ul. Piastowska 40,
pokój 111 w godzinach: 08.00-15.00.
 
Bezpłatne szkolenia z przygotowania wniosków
12.09.2016.

 Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przed jesiennymi naborami wniosków. Szkolenia odbędą się w dniach 21, 22, 23 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się, wypełniając odpowiedni formularz poniżej w terminie do 16.09.2016 r.:

 

21.09. 2016 r. Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończono rejestrację)

Program szkolenia w dniu 21.09.2016 r.

 

22.09.2016 r. Zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Program szkolenia w dniu 22.09.2016 r.

 

23.09.2016 r. Rozwijanie działalności gospodarczej

Program szkolenia w dniu 23.09.2016 r. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 45 z 86