"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Zaproszenie do składania ofert na usługę nadzoru inwestorskiego
08.10.2021.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza do składania ofert na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Dostawa i montaż urządzeń małej architektury na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (9 lokalizacji)”
 
 
EduPark - podpisanie umowy
01.10.2021.
Z przyjemnością informujemy, że 30 września 2021 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pt. EduPark. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie:  Promocja partnerskich obszarów LGD poprzez budowę wspólnego produktu turystycznego. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Aktywizacja mieszkańców LGD Ziemia Bielska poprzez realizację dziewięciu zadań.  Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 9 miejsc rekreacji.  
 
Informacja z otwarcia ofert
08.09.2021.
Informujemy, że w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: Dostawa i montaż urządzeń małej architektury na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (9 lokalizacji) oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” (1 lokalizacja) do dnia 02.09.2020 r. do godz. 11:00 złożono 1 ofertę. 
 
 
Dostawa i montaż urządzeń małej architektury
25.08.2021.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń małej architektury na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (9 lokalizacji) oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” (1 lokalizacja).

Szczegóły znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lgdziemiapszczynska.pl/406,zaproszenie-do-skladania-ofert-dostawa-i-montaz-urzadzen-malej-architektury,czytaj,strona.html 

 
Zapraszamy na spotkania dla organizacji pozarządowych
09.08.2021.

 

 

Z przyjemnością zapraszamy na bezpłatne wydarzenia dedykowane organizacjom pozarządowym z obszaru LGD Ziemia Bielska:

 

16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), Efektywna komunikacja, „Biały Kruk”, ul Krakowska 59, Kozy - PROGRAM DO POBRANIA - UWAGA! Limit miejsc został osiągnięty, można wpisać się na listę rezerwową.

18 sierpnia 2021 r. (środa), Współpraca i budowanie zaufania, Spa hotel Jawor ul. Turystyczna 204, Jaworze - PROGRAM DO POBRANIA - UWAGA! Limit miejsc został osiągnięty, można wpisać się na listę rezerwową.

20 sierpnia 2021 r. (piątek), Budowanie odporności psychicznej i radzenie sobie ze stresem, Golden Tulip Magnus ul. J. Fałata 222, Bystra - PROGRAM DO POBRANIA - UWAGA! Limit miejsc został osiągnięty, można wpisać się na listę rezerwową.

 

W celu rejestracji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (FORMULARZ DO POBRANIA) (FORMULARZ W WERSJI EDYTOWALNEJ .docx ) do dnia 13 sierpnia 2021 r. jedną z poniższych dróg: 

- mailowo (skan lub zdjęcie wypełnionego formularza) na adres: projekty@ziemiabielska.pl

- pocztą na adres biura: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała

 

Z każdej organizacji zapraszamy maksymalnie dwóch przedstawicieli, ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. W formularzu należy wskazać, na które ze spotkań się Państwo rejestrują. Uczestnik może wziąć udział w każdym z trzech spotkań, w dwóch spotkaniach lub jednym spotkaniu - prosimy o zaznaczenie wybranych spotkań w formularzu.

O przyjęciu na listę uczestników będziemy Państwa niezwłocznie informować telefonicznie lub mailowo.

Osoba do kontaktu: Joanna Kasperek, tel. 33 8 18 34 11, e-mail: projekty@ziemiabielska.pl 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 15 z 272