"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Wynik konsultacji dotyczących planowanych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego przez Społeczność na lata 2016-23
15.11.2017.
W ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego przez Społeczność na lata 2016-23 przeprowadzonych na naszej stronie internetowej, zgłoszono jedną uwagę, która została uwzględniona w ostatecznym kształcie proponowanych zmian zaakceptowanych poprzez uchwałę na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Na stronie 64 Strategii wprowadzono uściślający zapis do informacji o możliwości realizacji projektów współpracy ponad wskazany limit, a mianowicie że fakt ten pociągnął dodanie nowego wskaźnika produktu WP 18a.
 
Wyniki - Nabór na stanowisko pracy
12.11.2017.
Działając w oparciu o Procedurę rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 informujemy, iż we wskazanym terminie do biura nie wpłynęły dokumenty aplikacyjne na stanowisko Specjalisty ds. administracji i konkursów w związku z czym nie zatrudniono pracownika.
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
03.11.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:

- Tabeli nr 23 Cele LSR, wskaźniki, źródła danych, sposoby pomiaru (ss. 49-54)
- Tabeli nr 25 Powiązania celów, przedsięwzięć i wskaźników, zidentyfikowanych problemów i czynników zewnętrznych mających wpływ na ich osiągnięcie (ss. 55-59)
- Rozdziału VI – Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru (s. 63)
- Rozdziału VIII - Budżet LSR (s. 64)

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 10.11.2017r. do godz. 14.00
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
03.11.2017.
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXIX Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122), o godzinie 14:00. Porządek obrad do pobrania.
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
27.10.2017.
Powołując się na § 12 Regulaminu Rady LGD Ziemia Bielska, Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zwołuje XXXVI posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska w trybie nadzwyczajnym.
XXXVI posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego aktualizowane będą procedury, odbędzie się 30.10.2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 08:00, w pokoju 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 15 z 134