"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Bezpłatne spotkanie informacyjne Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
16.10.2017.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników”. Spotkanie odbędzie się 19 października 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa – II p.). 

 
Tematyka spotkania skupia się na wsparciu szkoleniowym w ramach usług rozwojowych (Poddziałania 8.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego WSL) – omówione zostaną  m.in.:
- główne założenia  Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (szkolenia, studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning) i możliwości ich dofinansowania (dofinansowanie do 80 % wartości usługi rozwojowej)
- koncepcja i funkcjonalność Bazy Usług Rozwojowych  
- procedura wnioskowania, rozliczenie usług rozwojowych oraz monitoring realizacji wsparcia.
 
 
Rekrutacja na stanowisko pracy
05.10.2017.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. administracji i konkursów
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji  papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 11 października 2017 r. (do godz. 12.00) w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i konkursów ”
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.
 
Do pobrania:
 
 
Wyniki - Nabór na stanowisko pracy
05.10.2017.
 Działając w oparciu o Procedurę rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 informujemy, iż we wskazanym terminie do biura nie wpłynęły dokumenty aplikacyjne na stanowisko Specjalisty ds. administracji i konkursów w związku z czym nie zatrudniono pracownika.
 
Informacja o XXXV posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
02.10.2017.
Powołując się na § 12 Regulaminu Rady LGD Ziemia Bielska Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zwołuje XXXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska w trybie nadzwyczajnym.
XXXV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska odbędzie się 03.10.2017 r. (tj. wtorek) o godz. 08:30, w pokoju 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Nabór na stanowisko pracy
28.09.2017.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:
 
Specjalista ds. administracji i konkursów
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 5 października 2017 r. (do godz. 12.00) w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i konkursów".
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD. 

Do pobrania: 
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 16 - 20 z 134