"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej.
14.09.2017.
 ukryj
W wyniku weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej informujemy, że Związek Młodych Adwokatów z siedzibą w Czańcu spełnia definicję beneficjenta określona w § 3 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 
Wynik konsultacji dotyczących planowanych zmian w kryteriach wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.

altW ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian w kryteriach wyboru operacji i ustalenia nowych kryteriów stosowanych w procesie wyboru grantobiorców przeprowadzonych na naszej stronie internetowej, nie zgłoszono uwag, wprowadzono natomiast korektę techniczną dotyczącą nazwy kryteriów oceny operacji własnych / kryteriów wyłącznie dla naborów ogłoszonych w przypadku, gdy podmiot uprawiony do wsparcia zgłosił zamiar realizacji operacji własnej. Publikowany zestaw zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

Szczegóły w załączniku.

 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
04.09.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Rozdziału III.10 Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych podkreślających specyfikę danego obszaru, w tym promocji i sprzedaży takich produktów (s.34)
- Tabeli nr 25 Powiązania celów, przedsięwzięć i wskaźników, zidentyfikowanych problemów i czynników zewnętrznych mających wpływ na ich osiągnięcie (s.59)
- Rozdzialu VI.2 Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami (s.60-61)
- Załączniku nr 1 - Procedura aktualizacji LSR (s. 70)
- Tabeli nr 31 Plan komunikacji – wersja tabelaryczna (s. 79)

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 11.09.2017r. do godz. 10.00
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.
Informujemy, że XXXIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego wprowadzone zostaną korekty do dokumentacji, odbędzie się 11.09.2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:30, w biurze 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXVIII Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 11 września 2017 roku (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122), o godzinie 15:00. Porządek obrad do pobrania.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 25 z 134