"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
24.12.2019.
 
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
19.12.2019.
Działając w oparciu o pkt.4 Procedury rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81, informujemy, że na stanowisko specjalisty ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy został wybrany Pan Michał Płonka zamieszkały w gminie Porąbka.

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacji, stwierdzono  iż wyżej wymieniona osoba spełnia wymagania oczekiwane od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy, jak również cech i predyspozycji osobowościowych.
 
Ogłaszamy nabory wniosków!
18.12.2019.
Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj (18 grudnia 2019 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (turystyka), rozwoju działalności gospodarczej (turystyka, innowacje i ekologia, usługi dla społeczności, zachowania dziedzictwa lokalnego (Festiwal Kuchni Myśliwskiej).
Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 07-28 stycznia 2020 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
09.12.2019.
Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska informuje, że LXXII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81 w Bielsku-Białej.
 
Promowana Ziemia Bielska - podpisanie umowy o przyznanie pomocy
28.11.2019.
 

 

 Z przyjemnością informujemy, że 26 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Promocja obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez realizację ośmiu zadań. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Promowana Ziemia Bielska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Promocja obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez realizację ośmiu zadań. Przewidywane wyniki operacji: organizacja 14 imprez dot. promocji obszaru. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 26 - 30 z 247