"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej
25.11.2019.
W wyniku weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Festiwal Kuchni Myśliwskiej informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W związku z tym LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
31.10.2019.
Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska informuje, że LXX posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 3/2019/G, odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81 w Bielsku-Białej.
LXXI posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 2/2019/G, odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81 w Bielsku-Białej.
 
Zaproszenie na XXXIV Walne Zebranie Członków
30.10.2019.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXXIV Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 roku (środa) o godz. 15.00 w sali nr 122 w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40.
 
Uwaga Grantobiorcy składający uzupełnienia do wniosków!
23.10.2019.

Informujemy, że formularz Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dostępne jest w zakładce Do pobrania w panelu Beneficjenta.

Oświadczenie można pobrać również TUTAJ. 

 

 

Ponadto publikujemy wersje elektroniczne załączników, niezbędnych do przygotowania  uzupełnień do wniosków o powierzenie grantów:

Załącznik nr 1 - wzór pisma przewodniego

Załącznik nr 2 - oświadczenie

 

 

 
Nabór na stanowisko pracy
22.10.2019.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy (umowa o pracę na zastępstwo)
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31 października 2019 r. (do godz. 12:00)

1) w wersji  elektronicznej na adres dyrektor@ziemiabielska.pl podając w tytule maila: „Dotyczy  naboru na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy ” lub

2) w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała, pokój 4 (parter) w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem „Dotyczy  naboru na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy ”

Zgłoszenia,  które  wpłyną  do  Stowarzyszenia po  wyżej  wymienionym  terminie,  nie  będą rozpatrywane.

Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.
 
Do pobrania:
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 35 z 247