"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Zaproszenie na XXXV Walne Zebranie Członków
18.02.2020.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXXV Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku (piątek), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40, w sali nr 122, I piętro, o godzinie 15:00.
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
14.02.2020.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:

- Układ celów LSR (ss. 43-44)
- Tabeli nr 23 (ss. 51 - 53)
- Tabel nr 29 i 30 (s. 64)
- Załącznika nr 3 – Plan działania (ss. 73-74)
- Załącznika nr 4 – Budżet LSR (s. 75)

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania budżetu Strategii dla realizacji poddziałania 19.2 w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych.
 
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
29.01.2020.

Informujemy, że LXXIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborach 1/2020-4/2020 pod kątem uzupełnień i wyjaśnień, odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 roku, o godzinie 9:00, w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81.

 

Porządek obrad do pobrania.

 
24.12.2019.
 
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
19.12.2019.
Działając w oparciu o pkt.4 Procedury rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81, informujemy, że na stanowisko specjalisty ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy został wybrany Pan Michał Płonka zamieszkały w gminie Porąbka.

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacji, stwierdzono  iż wyżej wymieniona osoba spełnia wymagania oczekiwane od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy, jak również cech i predyspozycji osobowościowych.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 36 - 40 z 260