"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Ogłaszamy nabory wniosków!
18.12.2019.
Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj (18 grudnia 2019 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (turystyka), rozwoju działalności gospodarczej (turystyka, innowacje i ekologia, usługi dla społeczności, zachowania dziedzictwa lokalnego (Festiwal Kuchni Myśliwskiej).
Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 07-28 stycznia 2020 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
09.12.2019.
Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska informuje, że LXXII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81 w Bielsku-Białej.
 
Promowana Ziemia Bielska - podpisanie umowy o przyznanie pomocy
28.11.2019.
 

 

 Z przyjemnością informujemy, że 26 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Promocja obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez realizację ośmiu zadań. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Promowana Ziemia Bielska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Promocja obszaru LGD Ziemia Bielska poprzez realizację ośmiu zadań. Przewidywane wyniki operacji: organizacja 14 imprez dot. promocji obszaru. 

 
Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej
25.11.2019.
W wyniku weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Festiwal Kuchni Myśliwskiej informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W związku z tym LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
31.10.2019.
Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska informuje, że LXX posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 3/2019/G, odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81 w Bielsku-Białej.
LXXI posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 2/2019/G, odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81 w Bielsku-Białej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 45 z 260