"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
02.03.2020.
Informujemy, że LXXIV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 1/2020, odbędzie się w dniu 9 marca 2020 roku, o godzinie 9:00, w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81. LXXV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborach 2-5/2020, odbędzie się w dniu 12 marca 2020 roku, o godzinie 8:00, w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81.
 
 
Ogłoszenie dot. składania ofert na wybór inspektora nadzoru
20.02.2020.

W związku z przygotowaniami do realizacji operacji  „Budowa obiektów małej architektury na terenie gmin członkowskich LGD Żywiecki Raj, LGD Ziemia Pszczyńska i LGD Ziemia Bielska” zapraszamy  do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem. 

 

Załącznik ze szczegółowymi informacjami do pobrania

 
Zaproszenie na XXXV Walne Zebranie Członków
18.02.2020.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXXV Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku (piątek), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40, w sali nr 122, I piętro, o godzinie 15:00.
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
14.02.2020.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:

- Układ celów LSR (ss. 43-44)
- Tabeli nr 23 (ss. 51 - 53)
- Tabel nr 29 i 30 (s. 64)
- Załącznika nr 3 – Plan działania (ss. 73-74)
- Załącznika nr 4 – Budżet LSR (s. 75)

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania budżetu Strategii dla realizacji poddziałania 19.2 w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych.
 
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
29.01.2020.

Informujemy, że LXXIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborach 1/2020-4/2020 pod kątem uzupełnień i wyjaśnień, odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 roku, o godzinie 9:00, w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81.

 

Porządek obrad do pobrania.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 50 z 272