"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Uwaga - zmiana adresu biura LGD Ziemia Bielska
20.02.2019.
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że uległ zmianie adres biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej z dotychczasowego na: ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 8 18 34 11. Kontakty mailowe nie uległy zmianie.
 
Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej
13.02.2019.
W wyniku weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska, informujemy, że potencjalny wnioskodawca (nr formularza 1/2/2018/OW) spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W związku z tym LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
01.02.2019.
Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska informuje, że LVIII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące rozpatrzenia protestu do naborów 18/2018 i 19/2018, odbędzie się w dniu 08 lutego 2019 roku, o godz. 08:30, w sali konferencyjnej przy ul. T.Regera 81 w Bielsku-Białej.
 
Uwaga! trudności z kontaktem telefonicznym
29.01.2019.
Szanowni Państwo, w związku ze zmianą adresu biura Stowarzyszenia mogą wystąpić trudności w kontakcie telefonicznym pod numerami telefonów stacjonarnych. W związku z tym prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 607636691.
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
11.01.2019.

 Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska informuje, że LVII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze nr 2/2018/G, odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 roku, o godz. 14:00, w Gościńcu Szumnym w Jaworzu, ul. Zajęcza 51.

Porządek obrad  

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 50 z 224