"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Zakończenie rejestracji na warsztaty
14.03.2019.
Uwaga! Zakończyliśmy rejestrację na warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przed naborami wniosków w ramach projektów grantowych. Zapraszamy na bezpłatne doradztwo w biurze LGD Ziemia Bielska.
Przypominamy, że najbliższy nabór - Promowana Ziemia Bielska, planowany jest na kwiecień 2019 r. a kolejne: Budowanie potencjału NGO’s - na jesień 2019 r., Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej - na zimę 2019 r.
 
Ostatnie wolne miejsca na warsztaty
11.03.2019.
Uwaga! Mamy jeszcze ostatnie 10 wolnych miejsc na warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przed naborami wniosków w ramach projektów grantowych! Najbliższy - Promowana Ziemia Bielska, planowany jest na kwiecień 2019 r. a kolejne: Budowanie potencjału NGO’s - na jesień 2019 r., Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej - na zimę 2019 r.
 
Warsztaty odbędą się 20 marca 2019 r. w godz. 08:30 – 15.00 w siedzibie LGD Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała. Uwaga! Uczestnictwo w szkoleniu uprawnia do dodatkowych punktów w ocenie kryterialnej wniosku.      FORMULARZ REJESTRACYJNY 
 

  • Nabór skierowany dla Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej (którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), głównie dla organizacji pozarządowych. 
  • W ramach najbliższego naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych).
  • Wartość projektu – od 5.000,00 do 20.000,00 zł
  • Wysokość dofinansowania – do 100%, w formie refundacji poniesionych kosztów
  • Termin realizacji – od podpisania umowy do grudnia 2020 r.
 
Szkolenie dla beneficjentów
07.03.2019.
LGD Ziemia Bielska zaprasza Beneficjentów na szkolenie z przygotowania i rozliczania wniosków o płatność. 
Szkolenie odbędzie się 19 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w nowej siedzibie LGD, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.
 
Na zgłoszenia czekamy do 15.03.2019 r. - ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Warsztaty - projekt grantowy
04.03.2019.
Zapraszamy na warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przed planowanym naborem wniosków w ramach projektu grantowego Promowana Ziemia Bielska. Warsztaty odbędą się 20 marca 2019 r. w godz. 08:30 – 15.00 w siedzibie LGD Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.
 
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się kto i na jakich zasadach może ubiegać się o grant oraz jak wypełnić wniosek o powierzenie grantu i uzyskać dofinansowanie. Uwaga! Uczestnictwo w szkoleniu uprawnia do dodatkowych punktów w ocenie kryterialnej wniosku.
 
Na zgłoszenia czekamy do 15.03.2019 r. - ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

 
 

  • Nabór skierowany dla Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej (którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), głównie dla organizacji pozarządowych. 
  • W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych).
  • Wartość projektu – od 5.000,00 do 20.000,00 zł
  • Wysokość dofinansowania – do 100%, w formie refundacji poniesionych kosztów
  • Termin realizacji – od podpisania umowy do grudnia 2020 r.

 
Lokalny Punkt Informacyjny zaprasza na szkolenie
03.03.2019.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie pn.: Wsparcie unijne dla samorządów oraz organizacji pozarządowych w 2019 roku

 
Termin spotkania: 21 marca 2019 r., godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 50 z 230