"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na międzynarodowy projekt współpracy
30.07.2019.

Z przyjemnością informujemy, że 30 lipca 2019 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pt. From traditional skills to nowadays sustainable rural tourism products / Od tradycyjnych umiejętności do  współczesnych zrównoważonych produktów w obszarze turystyki wiejskiej. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru za pomocą 5 wyjazdów studyjnych do krajów partnerskich oraz organizacji 1 wyjazdu studyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „From traditional skills to nowadays sustainable rural tourism products / Od tradycyjnych umiejętności do  współczesnych zrównoważonych produktów w obszarze turystyki wiejskiej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru za pomocą 5 wyjazdów studyjnych do krajów partnerskich oraz organizacji 1 wyjazdu studyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska. Przewidywane wyniki operacji: 1 zrealizowany międzynardowy projekt współpracy.

 
Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
29.07.2019.

Zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, publikujemy informacje o terminie, miejscu i porządku LXV posiedzenia Rady LGD, zwołanym w trybie nadzwyczajnym. 

 

Porządek obrad do pobrania.

 
Ogłaszamy nabory wniosków!
17.07.2019.
Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj (17 lipca 2019 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wzmacniania kapitału społecznego. 
 
Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie 31 lipca do 13 sierpnia 2019 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
12.06.2019.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Tabeli nr 23 (ss. 50-54)
- Procedury aktualizacji LSR (s. 70)
- Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu (s. 71)
- Planu działania (s. 74)
Proponowane zmiany podyktowane są wymogiem podniesienia wartości wskaźników rezultatu i produktu w celu umożliwienia ogłoszenia w przyszłości nowych konkursów. Ponadto konieczna jest aktualizacja nazwy stanowiska pracownika LGD Ziemia Bielska.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 26.06.2019r. do godz. 15.30
 
Zaproszenie na XXXIII Walne Zebranie Członków
12.06.2019.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXXIII Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali nr 122 w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 50 z 247