"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Marka lokalna - koncepcja, wizualizacja i badanie rynku
11.12.2017.
Rozpoczynamy realizację operacji własnej t. Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku. W najbliższym czasie zajmiemy się opracowaniem koncepcji marki, którą zostaną objęte specyficzne produkty i usługi z obszaru LGD. W ramach realizacji projektu planujemy także stworzenie internetowej bazy produktów objętych marką, wydanie ilustrowanego katalogu oraz znakowanie – przygotowanie tablic i naklejek. O postępach projektu, jak również możliwości zgłoszenia swojego produktu do objęcia marką będziemy informowali na naszej stronie internetowej i profilu Facebook.
 
Uwaga, nowe wzory dokumentów
11.12.2017.
 W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej ARiMR.
 
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu grantowego Aktywni Międzypokoleniowi
11.12.2017.
LGD Ziemia Bielska informuje, że w dniu dzisiejszym (11 grudnia 2017 r.) ogłoszony został nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego Aktywni Międzypokoleniowi. Ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajduje się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.   
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie  od 27 grudnia 2017 roku do 09 stycznia 2018 roku, wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Ogłoszenie o naborze wniosków
30.11.2017.
Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym (30 listopada 2017 r.) ogłosiliśmy nabór wniosków w ramach promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.   
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie  od 18 grudnia 2017 roku do 02 stycznia 2018 roku, wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
28.11.2017.
Działając w oparciu o pkt. 6 Procedury rekrutacji pracowników  na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, informujemy, że na stanowisko specjalisty ds. administracji i konkursów została zatrudniona Pani Sabina Sobierajska-Prus.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacji, stwierdzono  iż wyżej wymieniona osoba spełnia wymagania oczekiwane od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. administracji i konkursów, jak również cech i predyspozycji osobowościowych. 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 6 - 10 z 134