"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Informacja z otwarcia ofert
08.09.2021.
Informujemy, że w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: Dostawa i montaż urządzeń małej architektury na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (9 lokalizacji) oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” (1 lokalizacja) do dnia 02.09.2020 r. do godz. 11:00 złożono 1 ofertę. 
 
 
Dostawa i montaż urządzeń małej architektury
25.08.2021.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń małej architektury na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (9 lokalizacji) oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” (1 lokalizacja).

Szczegóły znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lgdziemiapszczynska.pl/406,zaproszenie-do-skladania-ofert-dostawa-i-montaz-urzadzen-malej-architektury,czytaj,strona.html 

 
Zapraszamy na spotkania dla organizacji pozarządowych
09.08.2021.

 

 

Z przyjemnością zapraszamy na bezpłatne wydarzenia dedykowane organizacjom pozarządowym z obszaru LGD Ziemia Bielska:

 

16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), Efektywna komunikacja, „Biały Kruk”, ul Krakowska 59, Kozy - PROGRAM DO POBRANIA - UWAGA! Limit miejsc został osiągnięty, można wpisać się na listę rezerwową.

18 sierpnia 2021 r. (środa), Współpraca i budowanie zaufania, Spa hotel Jawor ul. Turystyczna 204, Jaworze - PROGRAM DO POBRANIA - UWAGA! Limit miejsc został osiągnięty, można wpisać się na listę rezerwową.

20 sierpnia 2021 r. (piątek), Budowanie odporności psychicznej i radzenie sobie ze stresem, Golden Tulip Magnus ul. J. Fałata 222, Bystra - PROGRAM DO POBRANIA - UWAGA! Limit miejsc został osiągnięty, można wpisać się na listę rezerwową.

 

W celu rejestracji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (FORMULARZ DO POBRANIA) (FORMULARZ W WERSJI EDYTOWALNEJ .docx ) do dnia 13 sierpnia 2021 r. jedną z poniższych dróg: 

- mailowo (skan lub zdjęcie wypełnionego formularza) na adres: projekty@ziemiabielska.pl

- pocztą na adres biura: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała

 

Z każdej organizacji zapraszamy maksymalnie dwóch przedstawicieli, ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. W formularzu należy wskazać, na które ze spotkań się Państwo rejestrują. Uczestnik może wziąć udział w każdym z trzech spotkań, w dwóch spotkaniach lub jednym spotkaniu - prosimy o zaznaczenie wybranych spotkań w formularzu.

O przyjęciu na listę uczestników będziemy Państwa niezwłocznie informować telefonicznie lub mailowo.

Osoba do kontaktu: Joanna Kasperek, tel. 33 8 18 34 11, e-mail: projekty@ziemiabielska.pl 

 
Przyłącz się do akcji - podpisz apel do Marszałka o wprowadzenie bezpośredniej formuły RLKS w woj. śląskim.Decyzja ogromnej wagi - zapewni finansowanie Strategii i projektów w kolejnych latach
26.07.2021.
Szanowni Państwo!
14 lokalnych grup działania z terenu województwa śląskiego rozpoczyna zbieranie podpisów pod pismem do Marszałka Jakuba Chełstowskiego w sprawie wprowadzenia BEZPOŚREDNIEJ formuły instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). 
Decyzja Marszałka  będzie kluczowa dla wielu śląskich grup, w tym naszej, w nowej perspektywie finansowej. Bezpośrednia formuła wdrażania RLKS zapewni finansowanie Strategii i Państwa projektów w kolejnych latach.
 
Prosimy naszych członków, partnerów, przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji, firm oraz mieszkańców  o wsparcie inicjatywy i złożenie podpisu na liście poparcia

Wszyscy zainteresowani mogą składać podpisy, do 30 lipca 2020 r. włącznie (piątek):
- w biurze LGD lub
- pobierając listę do wydruku  – prosimy dostarczyć oryginał do biura LGD najpóźniej w piątek 30 lipca, lub
- w każdym Urzędzie Gminy (lista znajduje się w sekretarciacie lub na dzienniku podawczym).
 
 
Dziękujemy za wsparcie!

 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
21.06.2021.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Układ celów LSR (ss. 43-44)
- Tabeli nr 22 (ss. 46 - 47)
- Tabeli nr 23 (ss. 49 – 54)
- Tabeli nr 25 (ss. 55 – 59)
- Rozdziału VI.1 i VI.2 (ss. 60 – 61)
- Tabel nr 26 i 27 (s. 62)
- Rozdziału VI.5 (s. 63)
- Rozdziału VII (s. 63)
- Rozdziału VIII.1 (s. 64)
- Tabel nr 29 i 30 (s. 64)
- Załącznika nr 2 - Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu (s.70)
- Załącznika nr 3 – Plan działania (ss. 72 - 74)
- Załącznika nr 4 – Budżet LSR (s. 75)
- Tabeli nr 31 (ss. 78-79)

Proponowane zmiany wynikają z:            
1. konieczności dostosowania budżetu Strategii dla realizacji poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych.
2. rezygnacji z realizacji dwóch operacji własnych (tj. Wyjazd studyjny: Wilamowice – KULTURA, JĘZYK – Kaszuby oraz Festiwal Kuchni Myśliwskiej), których, ze względu na ich charakter, realizacja jest niemożliwa w sytuacji zagrożenia pandemicznego.
3. wprowadzenia do strategii dwóch nowych projektów grantowych: Fundamenty aktywności lokalnej oraz Wizja na przyszłość - koncepcje Smart Village dla LGD Ziemia Bielska.
 
Do pobrania:

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 6 - 10 z 265