"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Warsztaty - projekt grantowy
04.03.2019.
Zapraszamy na warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przed planowanym naborem wniosków w ramach projektu grantowego Promowana Ziemia Bielska. Warsztaty odbędą się 20 marca 2019 r. w godz. 08:30 – 15.00 w siedzibie LGD Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.
 
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się kto i na jakich zasadach może ubiegać się o grant oraz jak wypełnić wniosek o powierzenie grantu i uzyskać dofinansowanie. Uwaga! Uczestnictwo w szkoleniu uprawnia do dodatkowych punktów w ocenie kryterialnej wniosku.
 
Na zgłoszenia czekamy do 15.03.2019 r. - ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

 
 

  • Nabór skierowany dla Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej (którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), głównie dla organizacji pozarządowych. 
  • W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych).
  • Wartość projektu – od 5.000,00 do 20.000,00 zł
  • Wysokość dofinansowania – do 100%, w formie refundacji poniesionych kosztów
  • Termin realizacji – od podpisania umowy do grudnia 2020 r.

 
Lokalny Punkt Informacyjny zaprasza na szkolenie
03.03.2019.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie pn.: Wsparcie unijne dla samorządów oraz organizacji pozarządowych w 2019 roku

 
Termin spotkania: 21 marca 2019 r., godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

 
Planowane nabory wniosków
28.02.2019.
Na przełomie marca i kwietnia LGD Ziemia Bielska planuje prowadzić nabory wniosków w zakresie:
1. Podejmowania działalności gospodarczej (turystyka i rekreacja oraz ekologia)
2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - doposażenie instytucji działających w sferze kultury
3. Wzmacnianie kapitału społecznego - organizacja wydarzeń podnoszących kompetencje

4. Projekt grantowy Promowana Ziemia Bielska - Wnioski w tym naborze, skierowanym głównie do organizacji pozarządowych, powinny dotyczyć inicjatyw promujących obszar Ziemi Bielskiej (z wyłączeniem imprez cyklicznych). Co ważne, z naboru nie mogą skorzystać wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą. Wysokość dotacji to maksymalnie 20.000,00 zł (w formie refundacji poniesionych kosztów, wysokość dofinansowania – 100%).

Zachęcamy do kontaktu!
 
Uwaga - zmiana adresu biura LGD Ziemia Bielska
20.02.2019.
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że uległ zmianie adres biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej z dotychczasowego na: ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 8 18 34 11. Kontakty mailowe nie uległy zmianie.
 
Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej
13.02.2019.
W wyniku weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska, informujemy, że potencjalny wnioskodawca (nr formularza 1/2/2018/OW) spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W związku z tym LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 66 - 70 z 247