"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
28.11.2018.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Tabeli nr 23 (ss. 50-53)
- Rozdziału VIII, pkt. 1 (s. 64)
- Załącznika nr 3 – Plan działania (s. 73)
Zmiana dotyczy korekty omyłki pisarskiej polegającej na umieszczeniu wskaźnika produktu – liczba nowych miejsc rekreacji w niewłaściwym miejscu.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 05.12.2018r. do godz. 14.00
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
19.11.2018.

Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska informuje, że LIII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach prowadzonych od 8 do 22 października 2018 roku, odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku, o godz. 8:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jasienica.

 

Porządek obrad do pobrania

 
Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
29.10.2018.

Informujemy, że LI oraz LII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborach prowadzonych od 8 do 22 października 2018 roku , pod kątem uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, a także podjęcia uchwał w sprawie zmiany zakresu przedmiotowego operacji oraz zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu odbędą się w dniu 5 listopada 2018 roku, o godz. 8:30 oraz o godz. 12:00, w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jasienica.

 

Porządek obrad LI  posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska 

Porządek obrad  LII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska 

 
Rozpoczynamy nabór wniosków
08.10.2018.

 Informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.  

Wnioski będą przyjmowane w terminie 08-22 października 2018 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.

 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
26.09.2018.
 W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Tabeli nr 31 Plan komunikacji – wersja tabelaryczna (s. 79)

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 03.10.2018r. do godz. 14.00
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 85 z 247