"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Bogactwo Ziemi Bielskiej - marka lokalna
30.04.2018.

 
Znasz unikatowe, lokalne skarby, tradycje, kulinaria, ciekawe usługi, miejsca lub osoby? Chciałbyś, żeby poznali je mieszkańcy i odwiedzający teren Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska? Już dziś zgłoś go do objęcia marką lokalną – Bogactwo Ziemi Bielskiej!
 
 
LGD Ziemia Bielska ogłasza nabory wniosków
30.04.2018.
Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj (30 kwietnia 2018 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.   
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie 16 maja - 29 maja 2018 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
27.04.2018.
Uprzejmie informujemy, że XLIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, odbędzie się w dniu 07.05.2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 8:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul Piastowska 40 (sala 122, I piętro). Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Informacja o XLIII posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
19.04.2018.
Uprzejmie informujemy, że XLIII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, odbędzie się w dniu 26.04.2018r. (tj. czwartek) o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159. Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
4. Prezentacja wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów 5/2018, 6/2018 oraz 8/2018.
5. Złożenie przez członków Rady deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności.
6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji z uwagi na rozkład grup interesu.
7. Dyskusja nad wnioskami z uwzględnieniem uzyskanych wyjaśnień i/lub dokumentów niezbędnych do oceny weryfikacji wstępnej wniosków, oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020, oceny zgodności operacji z LSR oraz oceny operacji według kryteriów wyboru operacji.
8. Wolne wnioski, zamknięcie obrad. 
 
Informacja o XLII posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
18.04.2018.
 Uprzejmie informujemy, że XLII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, odbędzie się w dniu 24.04.2018r. (tj. wtorek) o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 96 - 100 z 247