"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Szkolenia
19.12.2016.
 
Szkolenia dla wnioskodawców
 
W dniach od 21 do 23 września LGD Ziemia Bielska zorganizowała szkolenia dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Szkolenia prowadził Pan Michał Marciniak - ekspert zajmujący się rozwojem obszarów wiejskich, prawnik, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji); były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.
 
Pierwszy dzień szkoleń przeznaczony był dla Wnioskodawców planujących złożyć wniosek o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wykładowca zapoznał uczestników z aktualnie obowiązującymi unijnymi i krajowymi aktami prawnymi oraz pokazał jak z praktycznej strony przygotować wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami.
W drugim dniu szkolenia udział wzięli wnioskodawcy zainteresowani naborami z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego, oraz budowy lub przebudowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, głównie przedstawiciele gmin i organizacji pozarządowych. W tym dniu uczestnicy szkolenia także poznali tajniki przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
Trzeci dzień szkolenia zorganizowano z myślą o wnioskodawcach z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. Podczas szkolenia prowadzący przedstawił wniosek aplikacyjny oraz biznesplan i zaprezentował jak krok po korku wypełnić te dokumenty aplikacyjne. Podczas wszystkich szkoleń p. Marciniak na bieżąco odpowiadał na nurtujące uczestników pytania oraz przekazał przygotowany poradnik, który pomoże wnioskodawcom przygotować dokumentację aplikacyjną.
 
Wszystkie dni szkoleń cieszyły się bardzo dużą popularnością, w sumie w szkoleniach wzięły udział 162 osoby. Z uwagi na tak duże zainteresowanie szkoleniami pracownicy biura LGD Ziemia Bielska postanowili zorganizować dodatkowe warsztaty dla osób planujących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą.
 
Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się tutaj .