"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Poprzednie wersje procedur
10.02.2017.

Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące do 08.12.2017 r.

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (.pdf)

 

Załącznik nr 1 do Procedury – wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

 

Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)

 

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności w PROW na lata 2014-2020 (.pdf)

 

Załącznik nr 4 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności z LSR (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do Procedury – Karta weryfikacji według kryteriów wyboru (.pdf)   

 

Załącznik nr 6 do Procedury – wzór umowy o powierzenie grantu (.pdf)

 

Załącznik nr 7 do Procedury – wzór wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania (.doc)

 

Załącznik nr 8 do Procedury – wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf)

  Procedury dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD obowiązujące do listopada 2017

 

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (.pdf)

 

Załącznik nr 1 do Procedury - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)  

 

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta Zgodności Operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020 (.pdf)

 

Załącznik nr 4 do Procedury - Karta oceny zgodności operacji z LSR (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do Procedury - Karta oceny operacji według kryteriów wyboru (.pdf)

 

Załącznik nr 6 do Procedury - Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa (.pdf)   

 


 

Procedury naboru wniosków (obowiązujące w naborach w dniach 13-26.10.2016.)

 

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (.pdf)

 

Załącznik nr 1 do Procedury - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf) 

 

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta Zgodności Operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020 (.pdf)

 

Załącznik nr 4 do Procedury - Karta oceny zgodności operacji z LSR (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do Procedury - Karta oceny operacji według kryteriów wyboru (.pdf)

 

Załącznik nr 6 do Procedury - Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa (.pdf) 
   


 

Procedura w zakresie realizacji operacji własnych LGD obowiązująca do 24.10.2017

 

Procedura w zakresie realizacji operacji własnych LGD (.pdf) 

Załącznik nr 1 do Procedury - karta weryfikacji beneficjenta (.pdf)