"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
14.04.2017.
 
Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia radości, samych słonecznych dni oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.


Zarząd, Rada i pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.