"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Wyniki oceny operacji własnej
27.04.2017.
LGD Ziemia Bielska informuje o zakończeniu oceny operacji własnej  pn. Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku. Wyniki oceny znajdują się w zakładce Projekty własne. Protokół z XVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego oceniana była operacja, znajduje się w zakładce Protokoły.