"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Konkurs 7.1.3. poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
29.05.2017.
28 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs w ramach Podziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z warunkami ww. konkursu przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych objętych Lokalną Strategia Rozwoju i realizujących założenia i cele danej Strategii. Zapraszamy osoby / instytucje zainteresowane składaniem wniosków w ww. konkursie do kontaktu z biurem LGD Ziemia Bielska.