"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Spotkanie ws. warunków i rozwoju obszarów wiejskich
09.06.2017.
 08 czerwca LGD Ziemia Bielska wzięła udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Ryszardem Zarudzkim. Podczas spotkania przedyskutowano kwestie związane z kierunkami rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla obszarów wiejskich. Uczestnicy spotkania mieli także okazję przedyskutować doświadczenia płynące z wdrażania Strategii RLKS.