"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi
30.06.2017.
25 czerwca – 27 czerwca LGD Ziemia Bielska wzięło udział w Międzynarodowych Warsztatach nt. ubóstwa i wykluczenia na wsi organizowanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Krakowie przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz międzynarodową organizacją PREPARE (Partnership for Rural Europe).