"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
26.07.2017.

Powołując się na § 12 Regulaminu Rady LGD Ziemia Bielska oraz pkt. 5 protokołu z XXXI posiedzenia Rady z dnia 12 lipca 2017 r., Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zwołuje XXXII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska w trybie nadzwyczajnym.

XXXII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione przez Wnioskodawców, odbędzie się 27.07.2017 r. (tj. czwartek) o godz. 08:30, w pokoju 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.