"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Uwaga! Szkolenie odwołane!
31.07.2017.
Uwaga! Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych dzisiejsze szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności nie odbędzie się. Nowy termin szkolenia zostanie podany wkrótce.