"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Informacja o XXXIII posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
09.08.2017.
Informujemy, że XXXIII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywany będzie protest wniesiony przez Wnioskodawcę, odbędzie się 16.08.2017 r. (tj. środa) o godz. 10:00, w biurze 333 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.