"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Nowy termin szkolenia z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności
10.08.2017.
Informujemy, że szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności odbędzie się 18 sierpnia 2017 r. (piątek) w godz. 09:30-12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy ul. Modrzewiowa 1360 (Jasienica 1360). Szkolenie poprowadzi p. Marcin Szwej z Referatu autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego w Katowicach. 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 sierpnia (środa). Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona (30 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
UWAGA! Po wypełnieniu formularza system nie wysyła powiadomień a jedynie wyświetla komunikat "Zgłoszenie zostało przyjęte!". Gdy wyczerpie się limit miejsc, system wyświetli komunikat - " Osiągnięto limit miejsc. Zgłoszenie nie zostało przyjęte!".