"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Wynik konsultacji dotyczących planowanych zmian w kryteriach wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.

altW ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian w kryteriach wyboru operacji i ustalenia nowych kryteriów stosowanych w procesie wyboru grantobiorców przeprowadzonych na naszej stronie internetowej, nie zgłoszono uwag, wprowadzono natomiast korektę techniczną dotyczącą nazwy kryteriów oceny operacji własnych / kryteriów wyłącznie dla naborów ogłoszonych w przypadku, gdy podmiot uprawiony do wsparcia zgłosił zamiar realizacji operacji własnej. Publikowany zestaw zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

Szczegóły w załączniku.