"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Bogactwo Ziemi Bielskiej
26.04.2018.

 
Marka lokalna Bogactwo Ziemi Bielskiej
 
Marka lokalna Bogactwo Ziemi Bielskiej została opracowana w wyniku realizacji projektu „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Ideą przewodnią marki jest wykorzystanie potencjału bogactwa przyrodniczego i kulturowego gmin tworzących obszar Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska. Będzie ona narzędziem służącym do promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych głównie przez twórców i usługodawców z Regionu.
 
Rolą Marki Lokalnej Ziemi Bielskiej jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Ziemi Bielskiej.
 
Podstawowym dokumentem certyfikacji jest Regulamin przyznawania, używania i posługiwania się znakiem promocyjnym „Bogactwo Ziemi Bielskiej”. Określa on pojęcia, zasady certyfikacji, zasady użytkowania znaku marki lokalnej, prawa i obowiązki wynikające z posługiwania się znakiem marki, role i tryb pracy podmiotów i użytkowników Znaku „Bogactwo Ziemi Bielskiej” oraz sposób i tryb przyznawania Znaku „Bogactwo Ziemi Bielskiej”. 
 
 
W pierwszej fazie projektu marką zostanie objętych 20 produktów / usug, w późniejszym etapie będzie można zgłaszać nowe kandydatury, które rozpatrzy specjalnie powołane w tym celu jury. Marka Ziemi Bielskiej przyznawana w postaci certyfikatu lokalnym wytwórcom i organizacjom może być wykorzystana do promocji działalności, gdyż w ramach projektu zaplanowano wydanie ilustrowanego katalogu i stworzenie internetowej bazy.

Przykładowe produkty, które mogą zostać objęte marką:
1. Produkt spożywczy - w tej kategorii oceniany jest konkretny produkt spożywczy (przykładowo miód, ryby, woda mineralna, chleb, lody, wędlina) oferowany w sklepie, u rolnika, na łowisku. 
2. Rękodzieło - w tej kategorii oceniany jest konkretny produkt lub linia produktów z określonym wyróżnikiem (przykładowo ceramika, wyroby z wikliny, pamiątki, obrazy, miniatury). 
3. Produkt użytkowy - W tej kategorii oceniany jest konkretny produkt znajdujący zastosowanie w życiu codziennym, np. w gospodarstwie domowym, w szkole, w zakładzie pracy, na łowisku, opakowanie produktu (przykładowo wyroby tekstylne z motywami ludowymi, zabawki, ubrania, meble). 

Przykładowe usługi, które mogą zostać objęte marką:
1. Oferta turystyczno-rekreacyjna - w tej kategorii o Znak mogą ubiegać się: przewodnicy lokalni, organizatorzy imprez, rajdów, wydarzeń, wypraw np. rowerowych, konnych, wypożyczalnie sprzętu tj. jeździecki, rowerowy, nornic walking, szkółki jeździeckie, muzea, rancza, przewozy bryczką, łowiska, tour- operatorzy z ofertą lokalną, oferta dla turystyki kwalifikowanej, np. dla osób niepełnosprawnych, seniorów. Podstawową ofertą są usługi, dzięki którym klienci mogą zapoznać się bliżej z bogactwem historycznym, przyrodniczym, dziedzictwem kulturowym Ziemi Bielskiej oraz wiodącymi gałęziami turystyki przyjaznej środowisku i turystyki aktywnej czy kulturowej. 
2. Oferta gastronomiczna - w tej kategorii o Znak mogą ubiegać się: lokalni producenci żywności, restauracje, gospody, karczmy, bary, punkty gastronomiczne – oferujące m.in. potrawy z/na bazie produktów i przepisów lokalnych. Znak może być przyznany wyłącznie na ofertę świadczoną w zakładach żywienia powstające w zakładach gastronomicznych. Podstawową ofertą jest usługa, w ramach której klient korzysta z niej w zakładzie. 
3. Oferta cateringowa - w tej kategorii o Znak mogą ubiegać się: lokalni producenci żywności, firmy świadczące usługi gastronomiczne w formie cateringu, dostarczane do klienta. Przedsiębiorca posiada ofertę dostawy, dowozu produktów do klienta oferujące m.in. potrawy z/ na bazie produktów i przepisów lokalnych. 
4. Oferta noclegowa - w tej kategorii o Znak mogą ubiegać się: hotele, pensjonaty, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, schroniska młodzieżowe, campingi, pola namiotowe itp. Podstawową ofertą jest usługa, w ramach której klient korzysta z noclegów lub przyjeżdża na dłuższy pobyt.