"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Ogłoszenie o naborze 7/2019
21.03.2019.
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska 
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy 
w zakresie przedsięwzięcia: P5. SIECI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ  
wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

I. Termin składania wniosków:   od 5 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. 

II. Zakres tematyczny: 

WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM LSR W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588).

III. Forma wsparcia: refundacja 
a. przedsiębiorcy – do 65% kosztów kwalifikowanych;
b. organizacja pozarządowe, osoby fizyczne, pozostałe podmioty – do 95% kosztów kwalifikowanych;
c. jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowanych.

IV. Limit środków dostępnych w naborze:  200 000,00 zł