"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Aktywni międzypokoleniowi
12.07.2018.

 Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego pt. Aktywni międzypokoleniowi – organizacja 13 wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe.

Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez organizację 13 wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Aktywni międzypokoleniowi – organizacja 13 wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez organizację 13 wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe.. Przewidywane wyniki operacji: organizacja 13 wydarzeń łączących pokolenia.