"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację własną
09.10.2019.
 
 
Z przyjemnością informujemy, że 09 października 2019 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej pt. PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Wzrost spójności społecznej obszaru poprzez organizację 3 spotkań dla grup społecznych z obszaru LGD Ziemia Bielska. 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Wzrost spójności społecznej obszaru poprzez organizację 3 spotkań dla grup społecznych z obszaru LGD Ziemia Bielska. Przewidywane wyniki operacji: organizacja 1 operacji własnej polegającej na organizacji spotkań dla grup społecznych obszaru LSR.