Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rok 2011
Rozpoczęcie realizacji  3 projektów z Działania 9.5

Od  1 marca 2011r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska rozpoczyna realizację 3 projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  z Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt:  „ Edukacja – krawiectwo o dekoracja”, „Mobilny handlowiec” oraz „Kadry i płace szansą na dobrą pracę”. Projekty, te skierowane są do mieszkańców 8 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

Okres realizacji każdego projektu będzie obejmował 4 miesiące (1 marzec 2011r. – 30 czerwiec 2011r.).

 • Projekt „Edukacja- krawiectwo i dekoracja”

  Skierowany będzie do 24 osób (20 K i 4 M), z czego 12 osób stanowić będą osoby nieaktywne zawodowo (10 K i 2M), a  12 osób, to osoby bezrobotne (10K i 2 M). Uczestnicy projektu przejdą szkolenie z zakresu sztuki krawieckiej, sztuki dekorowania oraz indywidualne poradnictwo zawodowo- edukacyjne. Na koniec projektu zaplanowane zostało spotkanie integracyjne oraz prezentacja efektów szkoleń.

  Szczegółowe informacje.

 • Projekt „Mobilny handlowiec”

  Skierowany będzie do 15 osób (10K i 5 M), którzy pracują lub są nieaktywni zawodowo i wymagają wsparcia szkoleniowego  a także doradczego. Uczestnicy projektu będą brać udział  w kursie „Przedstawiciel handlowy”, szkoleniu z zakresu prawa jazdy kat. „B” oraz w treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

 • Projekt „Kadry i płace szansą na dobrą pracę”

  Zakłada udział 12 osób (8K i 4M) z czego 6  to osoby pracujące, 3 to nieaktywne zawodowo a 3 są osobami bezrobotnymi. Projekt obejmował będzie udział w kursie „Specjalista ds. kadr, płac i obsługi księgowej” oraz „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.

  Szczegółowe informacje.
 
Od  1 września 2011r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska rozpoczyna realizację 2 projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  z Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt:  „ Finanse i przyszłość” oraz „Agroturystyka – edukacyjna inicjatywa mieszkańców” Projekty, te skierowane są do mieszkańców 8 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

Okres realizacji każdego projektu będzie obejmował 4 miesiące (1 września 2011r. – 30 grudnia 2011r.).
 

 • Projekt „Finanse i przyszłość”

  Zakłada udział 30 kobiet w tym 10 kobiet pracujących zawodowo, 10 nieaktywnych zawodowo oraz 10 osób bezrobotnych. W ramach projektu przewidziane jest szkolenie „Zarządzanie zasobami finansowymi” oraz Trening edukacyjny, który ma za zadanie wskazać aktywną rolę edukacyjną i zatrudnieniową kobiet.

  Szczegółowe informacje.

 • Projekt „Agroturystyka – edukacyjna inicjatywa mieszkańców”

  Skierowany będzie do 20 osób (14 K i 6M), które już prowadzą działalność agroturystyczną oraz zainteresowanych jej rozwojem, a także takie które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności nt. w/w działań. W ramach projektu osoby wezmą udział w szkoleniu pt: „Agroturystyka i promocja turystyczna ”, będą uczestniczyły w wizycie studyjnej w 2 gospodarstwach agroturystycznych            w regionie, a także przejdą branżowy kurs języka angielskiego  z działalności agroturystycznej.

  Szczegółowe informacje.

 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY