Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rok 2009/2010
 
Działanie 9.5

W latach 2009-2010 LGD Ziemia Bielska zrealizowała na terenie 7 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia 4 miesięczne projekty edukacyjne z Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekty pod nazwą „Postawmy na edukację” skierowane były do mieszkańców  Gmin; Wilamowice, Bestwina, Wilkowice, Jasienica, Kozy, Porąbka oraz sołectw Bronów, Zabrzeg, Ligota i miały za zadanie aktywizację mieszkańców do podnoszenia wiedzy oraz  zdobywania nowych kwalifikacji.

Inauguracja każdego z projektów rozpoczęła  się w trakcie GMINNEGO DNIA O EDUKACJI. W ramach tego DNIA odbyły się TARGI EDUKACYJNE, na których swoją ofertę prezentowały szkoły średnie z terenu Podbeskidzia, odbyło się także seminarium „Jak pozyskać fundusze na edukację”, które skierowane było do środowisk lokalnych. Niektórzy z uczestników seminarium mieli również możliwość udziału w indywidualnych konsultacjach w zakresie przygotowywania wniosków edukacyjnych.

W ramach każdego z  7 projektów uruchomiono GMINNY PUNKT EDUKACYJNY, w którym doradca zawodowy przeprowadzał indywidualne poradnictwo zawodowe skierowane dla młodzieży kl.3 gimnazjum mające na celu rozpoznanie zainteresowań, ambicji, kwalifikacji, możliwości i umiejętności każdego ucznia.
 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY