Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rok 2009
15.01.2011.

Działanie 6.3

W 2009 roku  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zrealizowało 3 projekty z POKL  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
  • Projekt „Piękno w  zawodzie”

    Skierowany był do 10 pracujących  i nieaktywnych zawodowo mieszkanek Gminy Wilamowice. W ramach projektu uczestniczki brały udział w kursie „Bukieciarstwo o obsługą kasy fiskalnej” oraz w warsztatach Aktywizacji Zawodowej  i Przedsiębiorczości. W  ramach kursu zrealizowane zostały zagadnienia związane z botaniką, materiałoznawstwem, kompozycjami, wiązankami okolicznościowymi, florystyką ślubną i żałobą, artystycznym pakowaniem prezentów, dekoracji kwiatów doniczkowych oraz obsługą kasy fiskalnej. Zajęcia te w większości miały charakter praktyczny. W trakcie Warsztatów Aktywizacji Zawodowej i Przedsiębiorczości uczestnicy uzyskali praktyczne informacje m.in. o poruszaniu się na rynku pracy, o technikach komunikacji i autoprezentacji, zasadach rozpoczęcia i prowadzenia  własnej działalności gospodarczej, możliwości uzyskania dotacji na założeniu własnej firmy.

  • Projekt „ Kozy – edukacja –zawód”

    Skierowany był do 12 aktywnych zawodowo osób – mieszkańców Gminy Kozy, a obejmował uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. C (teoretyczne i praktycznie przygotowanie słuchaczy do zdobycia uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi) oraz udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej i Przedsiębiorczości. W ramach warsztatów uczestnicy uzyskali praktyczne informacje m.in. o poruszaniu się po rynku pracy, o technikach komunikacji i autoprezentacji, zasadach rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz o możliwości uzyskania dotacji na założenie własnej firmy.

  • Projekt „Porąbka –nowa droga zawodowa”

    Bliźniaczy projekt skierowany do 12 aktywnych zawodowo osób – mieszkańców Gminy Porąbka obejmujący uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. C (teoretyczne i praktycznie przygotowanie słuchaczy do zdobycia uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi) oraz udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej i Przedsiębiorczości. W ramach warsztatów uczestnicy uzyskali praktyczne informacje m.in. o poruszaniu się po rynku pracy, o technikach komunikacji i autoprezentacji, zasadach rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz o możliwości uzyskania dotacji na założenie własnej firmy.

 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY