"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów działania "Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw"
26.04.2011.
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska i firma SUPPORT - WSPARCIE DLA FIRM Maciej Płosa  serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które odbędzie się w dniu 25.05.2011r.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 16.05.2011r.
Szczegóły poniżej: