"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Ocena wniosków zakończona
01.12.2011.
 Informujemy, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działań: „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w terminie 26 października - 15 listopada 2011 r.
Rada Stowarzyszenia oceniła łącznie 27 wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie to należy skierować do Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska  na druku wniosku zamieszczonym poniżej.
 
Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej po przyjęciu i rozpatrzeniu wszystkich odwołań,  na ostatnim posiedzeniu Rady, które odbędzie się 9 grudnia 2011 r.