"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Ostateczne listy rankingowe wniosków z naboru przeprowadzonego w terminie 6-21 maja 2013 r.
25.06.2013.
 19 czerwca 2013 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Stowarzyszenia z oceną projektów po złożonych wnioskach o ponowne rozpatrzenie i podjęciem uchwał dotyczących projektów z działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” złożonych w ramach naboru w terminie 6-21 maja 2013 r. Poniżej prezentujemy ostateczne listy rankingowe.