"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie 7-23 stycznia 2014 r.
12.12.2013.

 Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska ogłasza w dniach 7-23 stycznia 2014 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW 2007-2013 z zakresu:

 

- Małe projekty
- Odnowa i rozwój wsi

 
Ogłoszenia o konkursach i niezbędne dokumenty.
 
Link do rozporządzeń: http://www.ziemiabielska.pl/content/view/576/101/

Link do zakresu działania:


Aktualna Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest pod następującym linkiem: http://www.ziemiabielska.pl/content/view/170/104/