Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa Strona LGD arrow Aktualności arrow "Kierunek rozwój" w Wilkowicach - relacja
"Kierunek rozwój" w Wilkowicach - relacja
01.06.2015.
2015 05 26We wtorek  26 maja 2015 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach odbyło się V spotkanie organizacji pozarządowych z obszaru LGD Ziemia Bielska, które przebiegało pod hasłem "Kierunek rozwój". W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 100 osób, z kilkudziesięciu organizacji działających na naszym obszarze.

 

Zgodnie z hasłem przewodnim, spotkanie poświęcone było roli organizacji pozarządowych we wdrażaniu podejścia LEADER, ze szczególnym uwzględnieniem działań NGO w nowym okresie programowania PROW 2014-2020. Tematykę tą omówił moderator spotkania Pan Witold Magryś, od kilkunastu lat zajmujący się działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, animator partnerstw lokalnych i koordynator sieć LGD w województwie śląskim. Następnie pracownik biura Pani Daniela Łukanowska zaprezentowała potencjał NGO, które współpracują z LGD Ziemia Bielska. Kolejnym etapem spotkania były warsztaty podczas których uczestnicy mieli możliwość podzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniem związanym z działalnością swoich organizacji co znalazło odbicie w wypełnianych przez nich ankietach audytoryjnych. Po przerwie dyskutowano o najważniejszych problemach organizacji zastanawiając się nad możliwościami ich rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć możliwych do wsparcia przez LGD.

 
Wszystkim uczestnikom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, dziękujemy. Mamy nadzieję, że wypracowane wnioski posłużą w planowaniu przyszłości, bowiem to Państwa głos, jako przedstawicieli organizacji pozarządowych związanych z naszym obszarem jest szczególnie ważny i wręcz niezbędny, aby cele, jakie sobie wytyczymy i działania, które zaplanujemy, pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami lokalnymi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju naszych gmin oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów.

 

 Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY