"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Nabór na stanowiska pracy
29.03.2016.

lgdStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowiska pracy:

 

1) Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy

2) Specjalista ds. projektów i doradztwa 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 18 kwietnia 2016r. (do godz. 12.00) w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Dotyczy  naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów i doradztwa ” lub „Dotyczy  naboru na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy”

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

 

Do pobrania:
Ogłoszenie - Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy

Ogłoszenie - Specjalista ds. projektów i doradztwa

Procedura rekrutacji pracowników

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o obywatelstwie

Oświadczenie o niekaralnosci