"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Nabór na stanowisko pracy
29.04.2016.

lgd

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:    

 

Specjalisty ds. administracji i konkursów.

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 12 maja 2016 r. (do godz. 12.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i konkursów”

Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

Do pobrania:

 

Ogłoszenie - Specjalista ds. administracji i konkursów

Procedura rekrutacji pracowników

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o obywatelstwie

Oświadczenie o niekaralnosci