"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Dokumenty LGD
27.06.2016.

 

 

Aktualne dokumenty 

 

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (.pdf)

 

 

Deklaracja członkowska (.doc) (.pdf)

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia (.pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady (.pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady (.pdf)

 

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Załącznik nr 6 do Umowy - Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD 

Załącznik nr 7 do Umowy - Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD 

 

Aneks nr 16 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 28.08.2020 r.

Aneks nr 15 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 08.07.2020 r.

Aneks nr 14 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 24.04.2020 r.

Aneks nr 13 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 13.12.2019 r.

Aneks nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  16.07.2019 r.

Aneks nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  19.02.2019 r.

 

Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  14.01.2019 r.

 

Aneks nr 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  08.11.2018 r.

 

Aneks nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  12.04.2018 r.

 

Aneks nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 29.11.2017 r.

 

Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 17.11.2017 r. 
 

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 22.08.2017 r.

 

Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 07.06.2017 r.

 

Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 06.02.2017 r.

 

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 28.09.2016 r. 

 

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 28.07.2016 r.

 

 

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD Ziemia Bielska - aktualne

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD Ziemia Bielska - obowiązujące w naborach 13-26.2016 r.

 

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji (aktualizacja październik 2017 r.) 

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na na 2018 r. obowiązujący w okresie listopad 2017 r. - marzec 2018 r. 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. - obowiązujący w okresie kwiecień 2018 r. - grudzień 2018 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. - obowiązujący od grudnia 2018 r. 

 

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. - obowiązujący w okresie listopad 2018 - marzec 2019 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. - obowiązujący w okresie marzec 2019 - czerwiec 2019 r. 
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. obowiązujący od czerwiec 2019 r. 
 
 
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020 r.
   

 

 

 

 

 

Dokumenty archiwalne

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia (poprzednia wersja) (.zip)