"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Dokumenty LGD
27.06.2016.

 

 

Aktualne dokumenty 

 

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (.pdf)

 

 

Deklaracja członkowska (.doc) (.pdf)

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia (.pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady (.pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady (.pdf)

 

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Załącznik nr 6 do Umowy - Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

Załącznik nr 7 do Umowy - Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD 

 

Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 17.11.2017 r. 
 

Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 22.08.2017 r.

 

Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 07.06.2017 r.

 

Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 06.02.2017 r.

 

Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 28.09.2016 r. 

 

Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 28.07.2016 r.

 

 

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD Ziemia Bielska - aktualne

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD Ziemia Bielska - obowiązujące w naborach 13-26.2016 r.

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji (aktualizacja październik 2017 r.) 

 

 

Dokumenty archiwalne

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia (poprzednia wersja) (.zip)