"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Zakończone nabory
27.06.2016.

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2016

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P9. Usługi dla społeczności - działalności gospodarcze 

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2016

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2016

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2016

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

Ogłoszenie o naborze nr 8/2016

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P9. Usługi dla społeczności - działalności gospodarcze

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2016

Budowa lub przebudowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej -  P4. Infrastruktura turystyczna i usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 10/2016

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P7. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo materialne

 

Ogłoszenie o naborze nr 11/2016

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P8. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo niematerialne

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P9. Usługi dla społeczności - działalności gospodarcze

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

Ogłoszenie o naborze nr 8/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P9. Usługi dla społeczności - działalności gospodarcze

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - P7. Ostańce dziedzictwa lokalnego - dziedzictwo materialne

 

Ogłoszenie o naborze nr 10/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P8. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo niematerialne

 

Ogłoszenie o naborze nr 11/2017

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P10. Razem możemy więcej – integracja, kompetencje, kapitał społeczny

 

Ogłoszenie o naborze nr 12/2017 

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P11. Młodzież ogniwem wspólnoty

 

Ogłoszenie o naborze nr 13/2017

 

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P6. Lokalny eko-rozwój

  

Ogłoszenie o naborze nr 14/2017

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych - P5. Sieci współpracy gospodarczej