"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Harmonogram
27.06.2016.

 

Aktualny harmonogram naborów (styczeń 2017 r.) do pobrania tutaj .

Poprzednia wersja harmonogramu naboru do pobrania tutaj. 

 

Ogólny harmonogram naboru:

 

Zakres

2016

2017

2018

2019

2020

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Podejmowanie działalności gospodarczej

 

K

 K

 

 

 

 


 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej

 

K

K

 

 

 

 


 

 

 Promowanie obszaru objętego LSR   W   G    

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

 

K

 

 

 

 

G

 

 

 

 Wspieranie współpracy między przedsiębiorcami   K       

Wzmocnienie kapitału społecznego

 

 

K,G


W

G

G

 

 

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

K

K

 

 


W

W

G

 

 

K- konkursowy, W-operacja własna, G-projekt Grantowy