"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Protoko│y
27.06.2016.
 

 

Protoko│y z posiedze˝ Rady LGD Ziemia Bielska 

 

 

  

Protokó│ z II posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 10.11.2016r. 

 

  

 

Protokó│ z III posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.11.2016r.

 

 

 

Protokó│ z IV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.11.2016r.

 

 

 

Protokó│ z V posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.11.2016r. 

 

Protokó│ z V posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.11.2016r.  - korekta z dn. 29.12.2016 r.  

 

 

 

Protokó│ z VI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 21.11.2016r.  

 

 

 

Protokó│ z VII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 22.11.2016r.  

 

 

 

Protokó│ z VIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.11.2016r.   

 

 

 

Protokó│ z IX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.11.2016r.  

 

 

 

Protokó│ z X posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.11.2016r.   

 

 

 

Protokó│ z XI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 01.12.2016r.   

 

 

 

Protokó│ z XII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 05.12.2016r.   

 

 

Protokó│ z XIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 09.12.2016r.

 

 

Protokó│ z XIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 29.12.2016r.

 

 

Protokó│ z XV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 27.02.2017r.

 

 

Protokó│ z XVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 24.03.2017r.

 

 

Protokó│ z XVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 24.03.2017r.

 

 

Protokó│ z XVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 24.03.2017r.

 

 

Protokó│ z XIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 24.03.2017r.

 

 

Protokó│ z XX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.03.2017r.

 

 

Protokó│ z XXI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.03.2017r.

 

 

Protokó│ z XXII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 04.04.2017r.

 

 

Protokó│ z XXIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 06.04.2017r.

 

 

Protokó│ z XXIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 10.04.2017r.

 

 

Protokó│ z XXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 10.04.2017r.

 

 

Protokó│ z XXVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 10.04.2017r.

 

 

 

Protokó│ z XXVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 21.04.2017r.   

 

 

Protokó│ z XXVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 25.04.2017r.

 

 

Protokó│ z XXIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.05.2017r.

 

 

Protokó│ z XXX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 06.06.2017r.

 

 

 

Protokó│ z XXXI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 12.07.2017r.

 

 

Protokó│ z XXXII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 27.07.2017r.

 

 

Protokó│ z XXXIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 16.08.2017r.

  
  Protokó│ z XXXIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 11.09.2017r.

 

 

Protokó│ z XXXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 03.10.2017r.

 

 

Protokó│ z XXXVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 30.10.2017