"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Rada
28.06.2016.

Członkowie Rady Stowarzyszenia


 
Pan Grzegorz Wąsik
 Przewodniczący
 
Pani Lubomira Zastawny
 Wiceprzewodniczacy
 
Pan Piotr Łyp
 Sekretarz
 
Pan Stefan Haczek
 Członek Rady
 
Pani Marzena Krupińska
 Członek Rady
 
Pani Justyna Majerska
 Członek Rady
 
Pani Danuta Mynarska
 Członek Rady
 
Pan Szymon Kieloch
 Członek Rady
 Pan Zbigniew Banet 
 Członek Rady
 

Pan Krzysztof Kufel 

 Członek Rady