"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Nabór
24.09.2015.

ziemia bielskaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko – specjalista ds. administracji, współpracy i promocji, na czas nieobecności w pracy pracownika obejmującego ww. stanowisko.

 

Dokumenty aplikacyjne zgodne z załączonym ogłoszeniem należy przesyłać do dnia 01.10.2015r. na adres: biuro@ziemiabielska.pl  lub składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Procedura rekrutacji pracowników