"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
29.01.2020.

Informujemy, że LXXIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborach 1/2020-4/2020 pod kątem uzupełnień i wyjaśnień, odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 roku, o godzinie 9:00, w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81.

 

Porządek obrad do pobrania.

 
24.12.2019.
 
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
19.12.2019.
Działając w oparciu o pkt.4 Procedury rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81, informujemy, że na stanowisko specjalisty ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy został wybrany Pan Michał Płonka zamieszkały w gminie Porąbka.

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacji, stwierdzono  iż wyżej wymieniona osoba spełnia wymagania oczekiwane od kandydatów na stanowisko specjalisty ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy, jak również cech i predyspozycji osobowościowych.
 
Ogłaszamy nabory wniosków!
18.12.2019.
Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj (18 grudnia 2019 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (turystyka), rozwoju działalności gospodarczej (turystyka, innowacje i ekologia, usługi dla społeczności, zachowania dziedzictwa lokalnego (Festiwal Kuchni Myśliwskiej).
Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 07-28 stycznia 2020 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
09.12.2019.
Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska informuje, że LXXII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej przy ul. T. Regera 81 w Bielsku-Białej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 36 - 40 z 258