"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

-A A A+

WSZYSCY MAMY WPŁYW
Razem tworzymy miejsce, w którym żyjemy

Aktualności

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

16 Lut -  09:02 | Aktualności

LGD Ziemia Bielska informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własn...

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2029 oraz w aktualnej Strategii
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2029 oraz w aktualnej Strategii

15 Lut -  13:06 | Aktualności

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsult...

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla twórców i przedstawicieli organizacji pozarządowych
Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla twórców i przedstawicieli organizacji pozarządowych

01 Lut -  13:57 | Aktualności

Wspólnie sięgamy po więcej!

Pod tym hasłem w lutym i marcu 2024 r. organizujemy cykl bezpłatnych warsztatów skierowan...

Podpisanie umowy na realizację nowej Strategii RLKS
Podpisanie umowy na realizację nowej Strategii RLKS

12 Sty -  09:26 | Aktualności

11.01.2024 r. w sali Kolumnowej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Pan Prezes LGD Ziemia Bielska Marian Trel...

Eko-warsztaty Świat fermentuje
Eko-warsztaty Świat fermentuje

12 Sty -  09:22 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów o tematyce zrównoważonego rozwoju i zdrowego stylu życia...

Zobacz

Możliwosci Ziemi Bielskiej 2016-2023
Co robiliśmy w latach 2009-2015
15 lat Lokalnych Grup Działania w województwie śląskim
Trzecie rozdanie 2023-2027

Dotacje Lokalnej Grupy Działania
kto i na co może uzyskać dofinansowanie

Blog

Czym są projekty grantowe?
Czym są projekty grantowe?

Bezzwrotne dotacje, które dają szansę na rozwój – wpisane w bieżący okres programowania projekty grantowe są ciekawą for...

Czy warto współpracować?
Czy warto współpracować?

Przykłady projektów współpracy krajowej i zagranicznej LGD Ziemia Bielska

Jak skutecznie rozwijać organizację pozarządową?
Jak skutecznie rozwijać organizację pozarządową?

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym ogniwem lokalnego rozwoju. Mają potencjał, by pobudzać do zmian, inspirować i z...

Efekty naszej pracy

środki finansowe

32 mln to kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru

podmioty

210 podmiotów z obszaru (instytucji, organizacji, firm, osób fizycznych) otrzymało wsparcie od LGD

dotacje

358 projektów otrzymało dofinansowanie za pośrednictwem LGD

inicjatywy

LGD zrealizowała 95 inicjatyw aktywizujących mieszkańców

Lokalna Grupa Działania

Mówią o nas